weberrep beton

Weber Belgium

Verpakking

 • 25 kg

weberrep beton is een fijne betonrenovatiemortel. Gebruik deze herstellingsmortel voor het repareren en opvullen van verschillende type beschadigingen in vloeren, muren en plafonds.

Bouwmaterialenhandel
 • rusttijd na het mengen : 2 minuten 
 • levensduur van het mengsel : ongeveer 15 minuten 
 • wachttijd vóór afschuren : maximum 30 minuten 
 • wachttijd vóór ontkisten : 1 tot 2 uren 
 • wachttijd vóór bekleden : 
  • met uitvlakkingsmortel op muren, pleisters of hydraulische mortels : 24 uren 
  • met verf : 24 uren 
  • met andere organische bekleding of tegels : 3 dagen 
 • wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 24 uren (licht verkeer) 
 • minimum dikte : 2 mm 
 • minimum dikte op de wapening : 10 mm 
 • maximum dikte per laag : 50 mm 
 • totale maximum dikte : 100 mm
 • Uitstekende weerstand aan slechte weersomstandigheden, atmosferische vervuiling en carbonatatie 
 • Conform de Europese Norm EN 1504-3 en EN 1504-7
 • 1 component
 • gebruik weberrep beton niet : 
  • op cellenbetonblokken 
  • op gipsondergronden, geverfde ondergronden, ondergronden bekleed met een organische sierpleister, natuursteen of metselwerk in natuursteen 
  • op holle bakstenen 
  • voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer. In dit geval dient weberrep beton van een aangepaste bekleding voorzien te worden 
 • weberrep beton weerstaat niet aan : 
  • contact met zuurhoudende oplossingen (pH < 6) 
  • eventuele bewegingen van de structuur van het gebouw of het werk. In dit geval zijn scheuren onvermijdelijk

Tutorials en video's

Onze werfoplossingen