Legale informatie

Hieronder kan u onze coördinaten terugvinden, alsook de legale informatie met betrekking tot onze website.

Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber

Maatschappelijke zetel:

Sint-Jansweg 9

B-9130 Kallo

België

BE 0400.865.465 – RPR Dendermonde

Exploitatiezetel:

Oostvaartdijk 10

B-18500 Grimbergen

België

Tel. : +32/02.254.78.54

Fax : +32/02.254.78.55

Webmaster : Debbie Wouters (webmaster(at)weber-belgium.be)

Hosting : LinkByNet - http://www.linkbynet.com/
Parc du Colombier
14, Rue Jules Saulnier
93200 SAINT-DENIS FRANCE
Tel. : +33 1 4813 0000

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen en onderhouden van de Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber website, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of niet langer juist is. Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Virussen en veiligheid

Onze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. In de Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber website zijn links (verwijzingen) opgenomen naar informatiebronnen die door anderen dan Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber worden beheerd en waarover Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber geen controle heeft. Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid of enig ander aspect van de informatie vanuit die andere bronnen.

Copyrights

Indien u informatie van deze website wilt overnemen, vragen wij u eerst met de afdeling communicatie contact op te nemen. Dit omdat voor het vermenigvuldigen, opslaan in een geautomatiseerd bestand of het openbaar maken van informatie van de Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber website met behulp van welk middel dan ook, schriftelijke toestemming van Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber vereist is. Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook op de afzonderlijke delen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de informatie onder “Pers”. Deze informatie mag zonder afbreuk te doen aan de inhoud en met naamsvermelding van "Weber Belgium” en/of haar productnamen worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf. Aanvragen voor overname van informatie dienen te worden gericht aan de afdeling communicatie van Saint-Gobain Construction Product Belgium nv - divisie Weber op het telefoonnummer (+32) 02 254 78 33 of via mail communication(at)weber-belgium.be