Ondergrondse muren langs de buitenzijde waterdicht maken

Metselwerk verzekert nooit de waterdichting van ondergrondse muren of wanden. Bij gebrek aan een waterdichting kunnen zich verschillende problemen voordoen op het metselwerk van betonblokken die door hun zeer poreuze aard niet aan de druk of de tegendruk van water weerstaan. Maar, dit kan ook aan voegen van gemetselde betonblokken die de waterinfiltratie bevorderen, bij muur-vloerverbindingen (bij afwezigheid van afvoergleuven), of aan verankeringen en bij de doorgang van leidingen die de waterdoorsijpeling bevorderen

Technische moeilijkheden

1. Voorwaarden

De waterdichting kan uitgevoerd worden indien aan volgende voorwaarden werd voldaan :

  • het laagste niveau waarop de waterdichting wordt uitgevoerd, dient altijd boven het hoogste waterpeil te liggen
  • maatregelen dienen genomen te worden om waterophoping te voorkomen langs de perifere muren (drainage, ...)

2. Weerstand

De waterdichting dient te weerstaan aan :

  • de druk en de tegendruk van water en de insijpeling van regen- of grondwater
  • aanaardingen
  • de agressieve invloed van aarde en grondwater

3. Mogelijkheden

Om aan al deze belastingen te weerstaan, dient men te kiezen voor :

  • een dunne bekleding die, door kristallisatie, alle gaten en holle ruimtes van de ondergrond afsluit om waterinsijpeling onmogelijk te maken, maar tegelijkertijd het ademen van de muren toelaat
  • of voor een mortel die in een aanzienlijke laagdikte wordt aangebracht om de oneffenheden van de ondergrond op te vangen

Vlakke ondergrond met gevulde voegen

weberdry cemseal

  1. Voorbereiding

    • verwijder holklinkende of brokkelige delen
    • vul ontbrekende delen en gaten met weberrep beton
    • maak de muurvoeting zuiver 
    • vul groeven of uithollingen in de voegen van betonblokken met weberrep beton
    • vergroot, bij insijpelend grondwater, gaten waar het water infiltreert tot een minimum oppervlakte van 3 x 3 cm
    • vul de gaten vervolgens met de zeer snelle afdichtingsmortel weberrep chrono of weberrep fast
  2. Aanbrengen

    • bevochtig de ondergrond overvloedig
    • breng twee lagen weberdry cemseal aan met een blokborstel of met de plakspaan
    • over het gehele oppervlak dient de laagdikte weberdry cemseal minimum 2 mm te bedragen

Ondergrond met onregelmatige voegen

weberdry cem of weberdry cemfast

  1. Voorbereiding

  2. Aanbrengen

    • breng weberdry cem of weberdry cemfast in één of twee lagen met de plakspaan aan volgens de verwerkingsvoorschiften. Vlak met de regel of een mes uit
    • schuur de laag weberdry cem of weberdry cemfast, zo gauw deze begint aan te trekken, met een holle pvc-spaan of een polystyreenspaan
    • de uniforme laagdikte dient minimum 5 mm te bedragen
    • de producten kunnen ook machinaal aangebracht worden

Vind al onze producten bij jou in de buurt in één van onze verkooppunten