Tegels van zeer groot formaat plaatsen op vloeren

De tegels op de markt worden steeds groter. Het plaatsen van deze zeer grote tegels is echter niet eenvoudig. De voorbereiding van de ondergrond en vooral de naleving van de vlakheidstoleranties zijn van essentieel belang. Daarom vereist het plaatsen van tegels van zeer groot formaat specifieke vakkennis

Technische moeilijkheden

1. De ondergrond

Een zorgvuldig werk begint met een kwaliteitsvolle ondergrond. Het plaatsen van tegels van zeer groot formaat vereist een perfect stevige en vlakke ondergrond. De vlakheidstolerantie dient kleiner of gelijk te zijn aan 3 mm onder de regel van 2 m

2. Het type tegel

Een zorgvuldig werk vereist ook een tegel met geringe dimensionale bewegingen. Gebruik daarom een gecertificeerde UPEC tegel waarvan de dimensionale toleranties lager zijn dan deze opgenomen in de norm NBN EN 14 411 (zie de Technische Voorlichting TV 237 van het WTCB)

3. De voegen

Om hoogteverschillen in het tegelwerk maximaal te beperken, is het plaatsen van rechte voegen aanbevolen

4. Het type tegellijm

Om het geringe aantal voegen (gezien het grote tegelformaat) en de dimensionale schommelingen van de tegels en de ondergrond op te vangen, is het noodzakelijk om een vervormbare tegellijm (C2S1) te gebruiken en een minimale voegbreedte van 5 mm te respecteren. Op vloerverwarming is enkel het plaatsen van tegels van groot formaat op vloerverwarming met warm water aangeraden