Kom veilig thuis

Weber Belgium

Veiligheid… een woord dat zo vaak gebruikt wordt en op nog meer manieren ingevuld kan worden. Als we voldoende ‘wetten’ en regeltjes opstellen en die respecteren, zijn we veilig bezig, toch?!

Natuurlijk moeten er aan de basis regels zijn, maar nog belangrijker is het mensenwerk vermits het uiteindelijk om mensen draait. We streven in de eerste plaats niet naar een laag percentage arbeidsongevallen, maar naar de zekerheid dat we allemaal, zowel onze collega’s als onze klanten, ’s avonds gezond en wel thuis komen. Het doel is dat eenieder zich vanuit zijn eigen functie en rol verantwoordelijk voelt voor veiligheid en deze ook neemt. We hebben het echter allemaal druk, dus het gaat zeker niet vanzelf.

In de eerste plaats moeten de mogelijkheden van mensen om die verantwoordelijkheid te nemen, versterkt worden ; door hen op te leiden, maar vooral door hen aan te moedigen en bewust te maken dat veiligheid een essentieel deel uitmaakt van het bedrijf.  

En nog belangrijker, iedereen moet zich betrokken voelen. Dat krijg je door een cultuur te creëren waar, naast administratieve veiligheidseisen, plaats en aandacht is voor het gezond verstand van de mensen. De vraag ‘Voldoe ik aan de regels?’ evolueert naar ‘Waar ben ik mee bezig? Wat zijn de risico’s en hoe pak ik deze aan?’. Dit leidt tot vertrouwen en een volledig ander gedrag waarin het waarborgen van veiligheid voor zichzelf, collega’s en klanten verankerd zit.