De juiste verzekering voor iedere bouwpartner

architect, bouwheer en uitvoerder samen op werf

Een bouwproject is een boeiend traject : een oude woning of een braakliggend terrein transformeert op enkele maanden tijd tot een mooi gebouw. Maar, dat traject ligt ook vol risico’s en gevaren. Een ontwerpfout, een ongeval, diefstal of schade aan derden loeren zowel voor de bouwheer als de aannemer om de hoek. Onderverzekerd zijn kan vervelende gevolgen hebben, maar anderzijds is het dubbel verzekeren van bepaalde risico’s te vermijden omdat enkel de verzekeringsmaatschappijen hier baat bij hebben.

Beroepsaansprakelijksheidsverzekering

In België is maar één bouwpartner wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor eventuele beroepsfouten : de architect. “Sinds 2006 is de ontwerper verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten,” weet Joris Evens van mijnwerfverzekering.be. “Die verzekering dekt naast de burgerlijke aansprakelijkheid ook alle fouten die de architect kan maken in zijn beroepsuitvoering. Inclusief fouten die tijdens de tienjarige aansprakelijkheid aan het licht komen, zijn mee verzekerd.”

Op de andere bouwpartners rust geen wettelijke verplichting om zich te verzekeren. We zetten hieronder de verschillende mogelijkheden, zowel voor de aannemer als de bouwheer, op een rijtje. Welke verzekering nodig is en wie welke verzekering afsluit, wordt best in onderling overleg bepaald.

Verzekeringsoptie voor de aannemer

Een aannemer kan zich op verschillende manieren verzekeren tegen de mogelijke risico’s die een bouwproject inhouden. Het is immers niet ondenkbaar dat bij het omvallen van een kraan bijvoorbeeld, er niet alleen schade is aan de kraan zelf, maar ook aan de werf of bij de buren.

- ABR-polis aannemer

Met deze polis dekt de aannemer de schade aan derden. Deze verzekering is aanvullend op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekering kan per project worden afgesloten of in een abonnementsformule om alle lopende projecten van de aannemer te dekken.

- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de stoffelijke en materiële schade aan derden tot een bepaald bedrag. Tegenwoordig is een vermengde dekking van minstens 1,5 miljoen euro gebruikelijk.

- Verzekering 10 jarige aansprakelijkheid

Met deze verzekering dekt de aannemer zich in voor mogelijke stabiliteits- en verborgen gebreken die in de eerste 10 jaar na de voltooiing van de werken aan het licht kunnen komen. Aan deze verzekering gaat meestal een controle van het bouwwerk door een erkend controleorganisme vooraf om het te verzekeren risico in te schatten.

Bouwheer = meest aangewezen verzekeringsnemer

Opmerkelijk is echter dat de opdrachtgever de meest aangewezen partij is om een bouwproject te verzekeren. Joris Evens verduidelijkt : “De opdrachtgever heeft keuze uit twee verzekeringsoplossingen, de ABR-polis of de verzekering van de bouwheer.”

- ABR-polis

Deze polis dekt beschadigingen aan het gebouw of beschadigingen veroorzaakt door de werken. Ongeacht wie in fout is, de verzekeraar betaalt snel uit, waardoor de werken weinig of geen oponthoud kennen. Een ABR-polis is sterk op maat van het project.

Nadeel van de ABR-polis is dat de franchise hoog is, en dat er toch nog heel wat uitsluitingen zijn in de dekking. Lichamelijk letsel, zelfbouw, of de inzet van een gerechtelijk expert worden niet vergoed door een ABR-polis.

- Verzekering van de bouwheer

De verzekering van de bouwheer biedt dezelfde dekking als de ABR-polis, maar breidt die ook uit met lichamelijk letselbescherming tegen het wegvallen van de architect of aannemer, … Bovendien ligt de kostprijs lager en vormt deze verzekering een goede insteek naar de latere brandverzekering voor de woning. Zo is er een onafgebroken dekking van het onroerend goed.

Tips

Joris Evens van mijnwerfverzekering.be geeft nog volgende tips mee :

  • hoofdaannemers verzekeren best ook de burgerlijke aansprakelijkheid van onderaannemers. Bij schade zal de klant immers de hoofdaannemer aanspreken, aangezien hij geen contractuele binding heeft met de onderaannemer. Die keuze bespaart de hoofdaannemer de rompslomp om eventuele schade op de onderaannemer te verhalen. De verzekeringsmaatschappij neemt dit dan voor haar rekening.
  • let op met lage prijsvoorstellen voor gespecialiseerde verzekeringen : kijk en vergelijk.