Waarom je je renovatie moet melden bij het Kadaster...

verschillende partijen rond renovatieplan woning

Verbouwers die hun renovatiewerken niet melden aan de fiscus, kunnen daarmee in de problemen komen. Een renovatie beïnvloedt namelijk het kadastraal inkomen van je woning. Dat wordt herberekend en daardoor soms verhoogd, wat betekent dat je ook meer onroerende voorheffing moet betalen. Die berekening is afhankelijk van tal van factoren. Enkele feiten op een rij. 

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen is de fictieve opbrengst van een onroerend goed. Het is het gemiddelde netto-inkomen dat de eigenaar jaarlijks aan de verhuur van zijn onroerend goed – een woning bijvoorbeeld – zou verdienen. Die gemiddelde jaarlijkse nettohuurwaarde wordt berekend op basis van een zogenaamd referentietijdstip, namelijk 1 januari 1975. Behoorlijk lang geleden dus, en daar wringt het schoentje.

Ook de ligging van het onroerend goed wordt mee in rekening gebracht. Bevindt jouw woning zich in een aantrekkelijke buurt, dan stijgt het kadastraal inkomen.

Kadastraal inkomen is achterhaald

Die twee criteria, het referentietijdstip en de ligging, verklaren waarom verkrotte herenhuizen in een ‘chique’ buurt een hoog kadastraal inkomen hebben, terwijl een comfortabele nieuwbouwwoning in diezelfde buurt een laag kadastraal inkomen heeft.

Renovatie melden

Bij een renovatie van een bestaand pand ben je verplicht om je renovatiewerken en de verwachte datum van voltooiing te melden aan de administratie van het Kadaster, dat vandaag Opmetingen en Waarderingen heet. Je moet in dat geval de kostprijs van de verbouwingswerken vermelden op het daarvoor voorziene formulier.

Energiebesparende renovatie

Voer je renovatiewerken uit om het comfort in de woning te verhogen? Dan gaat je kadastraal inkomen omhoog. Gaat het om energiebesparende renovatiewerken? Dat is dan goed nieuws, want bepaalde energiebesparende investeringen hebben géén invloed op het kadastraal inkomen. Voorbeelden zijn:

  • dak-, muur- of vloerisolatie
  • dubbel of driedubbel hoogisolerend glas
  • oude stookolieketel vervangen
  • alle werken die je uitvoert om van je woning een passiefhuis te maken