Achter de schermen bij Weber

werknemers Weber

Vóór de schermen zijn we producent van industriële mortels. Erachter werken we continu aan de verbetering van onze dienstverlening en proberen we tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk te reduceren. Omdat we niet met loze woorden willen slaan, delen we graag met jou enkele van onze initiatieven.

Opleidingen

Onze uitdaging reikt verder dan het ontwikkelen en op de markt brengen van performante producten. We kunnen pas spreken van ‘oplossingen voor de bouw’ als het juiste product gebruikt wordt voor de juiste toepassing, als het correct wordt aangebracht enz. Daarom investeren we graag in het opleiden van onze verschillende doelgroepen, zowel in ons opleidingscenter, bij de handelaar, als op de werf. We werken ook samen met scholen, zodat jong afgestudeerden in de bouw klaar zijn om vlot mee te draaien op de werf.

Comfort

Comfort voor de persoon die onze producten toepast, of comfort voor de bewoner of gebruiker van de gebouwen die opgetrokken zijn met onze producten. De nadruk zal voor elke doelgroep anders liggen. We trachten daarom in eerste instantie een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de job van de verschillende spelers in de bouw en waar ze dagdagelijks mee geconfronteerd worden. Gemakkelijk te manipuleren zakken, tegellijmen die niet-irriterend zijn voor de huid, … zijn een aantal voorbeelden die in deze optiek tot stand gekomen zijn.

In tweede instantie willen we dat onze oplossingen woon- en leefcomfort bieden. Door het aanbieden van complementaire producten, zoals onze systemen voor akoestische isolatie onder tegels, geven we hieraan invulling.

We willen ons niet alleen naar jou toe engageren, maar ook ons steentje bijdragen aan het leefmilieu; en er zo voor zorgen dat onze planeet ook voor de volgende generaties leefbaar blijft.

Efficiënt transport

Zand, één van onze belangrijkste grondstoffen, wordt per boot op onze site aangeleverd. Wetende dat één transport per boot overeenkomt met 65 vrachtwagentransporten, gaat dit niet enkel gepaard met minder druk op het milieu, maar ontlast het ook het Belgisch wegennet.

Ook door onze leveringen van verpakte producten te groeperen, zorgen we voor een efficiënt transport : door ons land in 5 zones in te delen, waarbij elke zone 2 maal per week beleverd wordt, vermijden we onnodige kilometers.

Bij bulkleveringen proberen we waar mogelijk de vullingen te combineren met het afhalen van grondstoffen voor onze productie.

Afvalvermindering

Ieder van ons probeert in grote of kleine mate mee te werken aan het verkleinen van de afvalberg. Uiteraard dragen wij hierin, als producent, ook een grote verantwoordelijkheid.

De inspanningen die we op dit gebied leveren, gaan van wat we kopen bij onze leveranciers, naar onze eigen afvalverwerking, tot afvalbeperking op de werf. Concreet worden de restproducten, afkomstig van de productie van onze tegellijmen en constructiemortels, maximaal gerecycleerd. Het aanbieden van een groot deel van onze producten in silo, zorgt automatisch voor minder lege zakken of verpakkingen op de werf.

Vermindering van afval is nauw gelinkt aan energiebesparing en behoud van grondstoffen.

Energieverlaging

Door het uitrusten van onze productie met frequentie gestuurde motoren hebben we de pieken in het elektriciteitsverbruik kunnen verminderen en dankzij het optimaliseren van het droogproces van het zand dragen we ons steentje bij aan het verminderen van onze CO2 uitstoot.

Een efficiënt opgestelde productieplanning zorgt voor een constant energieverbruik zonder echte uitschieters.

Implementering van alternatieve grondstoffen

De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds wil Weber anticiperen op de toekomst. Het betonverbruik stijgt waardoor verwacht wordt dat cement, eveneens een belangrijke grondstof voor ons bedrijf, over 30 jaar schaars zal zijn. 

Anderzijds is cement een energie-intensief product. Daarom heeft Weber de E-Co2 Comfort Technologie ontwikkeld, waarbij voor de productie van een aantal tegellijmen gebruik gemaakt wordt van een ecologisch bindmiddel. De Co2-uitstoot wordt hierdoor drastisch verminderd : bij de productie van een pallet klassieke kleefmortel wordt ± 400 kg Co2 uitgestoten, met de E-Co2 Comfort Technologie slechts ± 200 kg.

Onze recentste projecten, want alle beetjes helpen ...

  • Ondanks alle campagnes wordt nog te veel IT-afval niet gerecycleerd en verdwijnt het bij het restafval. Dit heeft niet enkel een grote impact op de afvalberg, het zorgt er ook voor dat het delven van kostbare grondstoffen in kwetsbare gebieden onverminderd verdergezet wordt. Weber Belgium heeft zich de voorbije weken ingezet door mee te werken aan een nationale actie van Natuurpunt en Out of Use : alle medewerkers hebben hun oud en kapot IT-materiaal zoals gsm’s, computers, harde schijven, klavieren… verzameld en ingeleverd. Hoe meer spullen er werden ingeleverd, hoe meer bomen Natuurpunt zou planten op de volgende Nationale Bomenplantdag. We zijn trots dat de inspanning van onze collega’s geresulteerd heeft in de aanplanting van 7 bomen. Het ingezamelde materiaal wordt onder de striktste voorwaarden gerecycleerd door 1 van ‘s werelds meest toonaangevende bedrijven in urban mining. 
  • Voortaan kunnen we onze facturen in PDF-formaat per e-mail versturen. Enerzijds is dit beter voor het milieu, maar ook voor onze klanten : het gaat sneller én de facturen kunnen gemakkelijker gearchiveerd worden.

Behind the scenes...

We lichten een tipje van de sluier op van wat er achter de schermen gebeurd bij Weber