Een zwembad waterdicht maken

Door zijn samenstelling en opbouw heeft een betonstructuur zwakke punten zoals o.a. de aansluitingen tussen de horizontale en de verticale vlakken. Specifieke plaatsen zoals de afvoer, de wateraanvoer of de kijkgaten zijn potentiële plaatsen waar de waterdichting niet voldoende is. Ook de voegen tussen de blokken onderling en in de hoeken zijn zwakke plaatsen in de structuur waar lekken kunnen ontstaan

Technische moeilijkheden

1. Onderhoud

Tegels, voegen en tegellijmen dienen in voldoende mate resistent te zijn tegen chemische producten en reinigingstechnieken voor zwembaden

2. Druk en tegendruk

Bij permanente onderdompeling ondergaan de tegels de waterdruk of de tegendruk wanneer het bad leeg is. De tegels buiten zijn in de winter onderhevig aan vorst (ondergrond verzadigd met water)

3. Aangepaste producten

Om een duurzame plaatsing te bekomen dient er een tegellijm gebruikt te worden die bestand is tegen water, vorst en die weerstaat aan spanningen veroorzaakt door druk en tegendruk cycli. De voegen dienen bestand te zijn tegen chemisch agressieve stoffen en mogen geen bacteriële verontreiniging laten ontstaan

Ondergrond in beton

 1. Voorbereiding

  • behandel de specifieke plaatsen zoals aanvoer en afvoer en evt. kijkgaten in overeenstemming met de technische specificaties
  • voer met weberdry cem of weberdry cemfast een hoekafronding uit op de bekistingsblokken, teneinde de continuïteit en de goede aansluiting van de waterdichtingslaag in de hoeken (horizontaal en verticaal) te verzekeren
  • vergroot de opening ter hoogte van de waterinfiltratie tot een sectie van minimum 3 x 3 cm
  • dicht de opening met de snelle afdichtingsmortel weberrep chrono of weberrep fast af
 2. Aanbrengen

  • maak de ondergrond vooraf overvloedig nat
  • dunne laag : breng de mortel weberdry cemseal in 2 gekruiste lagen aan. Zowel de verticale wanden als de vloeren worden behandeld, de minimale dikte dient overal 2 mm te zijn (maximaal 4 mm)
  • dunne laag flexibel en sneldrogend : breng de mortel weberdry cemseal topflex in 2 of 3 gekruiste lagen aan. Het mortelverbruik moet gelijk zijn aan 3,1 kg/m²
  • dikke laag : breng weberdry cem manueel of machinaal aan op de aanbrandlaag volgens de voorschriften. De laag weberdry cem dient een dikte van 20 mm te hebben (in 2 lagen werken)
  • dikke laag sneldrogend : breng weberdry cemfast manueel of machinaal na vooraf de ondergrond te hebben bevochtigd. De laag weberdry cemfast dient een dikte van 10 mm te hebben (in 2 lagen werken)
 3. Aanbevelingen

Structuur in bekistingsblokken

 1. Voorbereiding

  • behandel de specifieke plaatsen zoals aanvoer en afvoer en evt. kijkgaten in overeenstemming met de technische specificaties
  • voer met weberdry cem of weberdry cemfast een hoekafronding uit op de bekistingsblokken, teneinde de continuïteit en de goede aansluiting van de waterdichtingslaag in de hoeken (horizontaal en verticaal) te verzekeren
  • vergroot de opening ter hoogte van de waterinfiltratie tot een sectie van minimum 3 x 3 cm 
  • dicht de opening met de snelle afdichtingsmortel weberrep chrono of weberrep fast af
 2. Aanbrengen

 3. Aanbevelingen

Vind al onze producten bij jou in de buurt in één van onze verkooppunten