Een duurzame betegeling in een zwembad uitvoeren

De gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden in een zwembad zijn zeer streng. Om een duurzame betegeling te verzekeren, dient een tegellijm sterke hechtingskarakteristieken te hebben en de voegen bestand te zijn tegen diverse aantastingen

Technische moeilijkheden

1. Drukverschillen

Bij permanente onderdompeling ondergaan de tegels de waterdruk, en de tegendruk wanneer het bad leeg is. De tegellijm dient dus voldoende weerstand te hebben tegen water en vorst om een goede en duurzame hechting van de tegels te waarborgen

2. Voegbelasting

Het chloorgehalte, in min of meerdere mate aanwezig naargelang het gebruik van het zwembad (privé of publiek), belast de voegen in hoge mate

3. Onderhoudsvoorwaarden

De zwembadzones zijn eveneens onderworpen aan strenge onderhoudsbelasting :

 • onderhoudsproducten
 • reiniging onder hoge druk
 • waterbehandeling
 • klimatologische omstandigheden

Privé en publiek zwembad

Het maximaal toegelaten tegelformaat wordt bepaald door de gebruikte tegellijm

 1. Voorbereiden van de ondergronden

  • onderzoek de samenhang van de ondergrond en verwijder niet-hechtende delen
  • verwijder cementmelk, curingsproducten en ontkistingsolie door hogedrukreiniging of stralen
  • vul onvolkomenheden in vlakheid van meer dan 5 mm uit
  • vul gaten op met weberrep beton. Laat drogen

  Optie : waterdichting
  gebruik de mortels weberdry cem of weberdry cemseal om de waterdichting van kuipen uit te voeren

 2. Verlijmen

  • controleer voor buitenzwembaden of de tegels vorstvrij zijn
  • verlijm de tegels met webercol plus comfort of webercol aquaflex
  • klop de tegels zorgvuldig aan om een volledige overdracht te verzekeren
  • laat 24 uren drogen
 3. Voegen: privé-zwembad

  • verwijder de resterende lijmresten uit de voegen verwijderen alvorens deze te voegen, en dit om een uniforme kleur van de voegen te garanderen
  • vul de voegen met een rubberen spaan met webercolor premium op
 4. Voegen: publiek zwembad

  • verwijder de resterende lijmresten uit de voegen verwijderen alvorens deze te voegen, en dit om een uniforme kleur van de voegen te garanderen
  • gebruik weberepox easy voor voegen onderhevig aan aantasting en aan chemische producten
  • voorzie per oppervlak van maximum 25 m2 een verdelingsvoeg van minimum 5 mm
  • in de hoeken en bij de aansluitingen met de aanvoer of afvoer is de voegbreedte minimum 5 mm
  • vul de voegen, na vooraf de mortelresten verwijderd te hebben, met een aangepaste siliconenkit op
 5. Aanbevelingen

  • ga voor zwembaden buiten de vorstbestendigheid van tegels na
  • wacht 15 dagen alvorens het zwembad met water te vullen
  • raadpleeg de diagnose van de ondergrond en de technische productfiches van de gebruikte producten

Vind al onze producten bij jou in de buurt in één van onze verkooppunten