Watergevoelige ondergronden beschermen

Tegels zijn uitermate geschikt voor het gebruik in vochtige lokalen. Nochtans is een tegelwerk niet waterdicht. Ze laten water in zekere mate door. Dit leidt zonder de nodige bescherming na verloop van tijd steeds tot schade. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, afhankelijk van de werfomstandigheden en de gewoonten van de tegelzetter

Technische moeilijkheden

1. Waterinfiltratie

  • de voegen tussen de tegels, zelfs al zijn ze waterwerend, laten het water in zekere mate door
  • verbindingen tussen wanden (vloer/muur, muur/muur) zijn onderhevig aan spanningen en vertonen dikwijls scheuren die waterinfiltratie mogelijk maken
  • hetzelfde geldt voor specifieke plaatsen (buizen, kraanaansluitingen, sifons, ...)

2. Mogelijke schade

  • waterinfiltratie in vloeren en wanden heeft in onderliggende en aangrenzende kamers beschadiging tot gevolg
  • waterinfiltratie in watergevoelige muren (gips, hout, cellenbeton, ...) leidt tot onherroepelijke schade
  • en leidt op termijn tot het loskomen van de tegels

Vind al onze producten bij jou in de buurt in één van onze verkooppunten