Een nieuwe tegelvloer plaatsen op oude tegel buiten

Na verloop van tijd verslijten buitentegels door gebruik, zijn ze beschadigd of geraken ze uit de mode. Slijtage is een normaal fenomeen en beschadigingen worden dikwijls veroorzaakt door waterinfiltraties. Vroeger moest het bestaande tegelwerk opgebroken worden. 

Mits het respecteren van onderstaande voorwaarden, kan er buiten een nieuwe tegelvloer verlijmd worden op een oud, bestaand tegelwerk ...

Technische moeilijkheden

1. Hechting

Het bestaande tegelwerk dient perfect te hechten

2. Voegen

De voegen mogen niet gebarsten zijn op min. 80% van het tegelwerk

3. Helling

Er dient een helling aanwezig te zijn van min. 1,5% die voldoende afwatering geeft

Ontkoppeling voor betegelen

De aanwezigheid van een helling zal het water niet beletten om in de voegen te dringen, of ze nu waterwerend zijn of niet! Het aanbrengen van een ontkoppelingsmembraan zal hierbij een essentiële rol spelen. Het ontkoppelingsmembraan kan de dimensionale vervormingen in het tegelwerk opvangen, en de ophoping van vocht in de luchtzakken onder de tegels vermijden door de afwatering en de evacuatie van het water te vergemakkelijken.

Ontkoppel het oude tegelwerk steeds door het aanbrengen van een ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan. Er zijn 2 opties :

Ontkoppelingsmat webersys flex roll

Het maximaal toegelaten tegelformaat wordt bepaald voor de gebruikte tegellijm

 1. Voorbereiden van de ondergrond

  • reinig de bestaande betegeling 
  • controleer de algemene stabiliteit en de goede hechting van het tegelwerk met een hamer
  • verwijder de gebarsten en niet-hechtende tegels
  • herkleef de niet-hechtende tegels met de gekozen tegellijm of vul de gaten met weberfloor 4040 of weberrep beton op
  • herstel indien nodig beschadigde voegen tussen tegels
  • verwijder door reiniging (of onder hogedrukreiniging) alle sporen van vet, onderhoudsproducten, mos, algen, … Spoel goed en laat drogen
  • schuur de oude tegels op
  • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
  • vul of egaliseer kleine onvolkomenheden in vlakheid (stilstaand water)
  • vlak plaatselijke oneffenheden (tot 10 mm) uit en vul gaten of voegen tussen tegels met de tegellijm op
  • gebruik in geval van belangrijke oneffenheden, meer dan 10 mm, de herstellingsmortels weberfloor 4040 of weberrep beton
  • controleer het bestaan van een helling van minimum 1,5% (1,5 cm/m). Breng bij afwezigheid van de helling met weberfloor 4040 of weberchape express op niveau
 2. Ontkoppelen met webersys flex roll

 3. Verlijmen en voegen van de tegels

 4. Aanbevelingen

  • respecteer de toepassingsvoorwaarde : +5°C tot +30°C (ook ‘s nachts)
  • breng het ontkoppelingsmembraan niet aan en verlijm niet op een bevroren ondergrond, in volle zon, op een aan wind blootgestelde ondergrond, op warme ondergrond of bij vorst en regenrisico binnen 24 u
  • let erop om het ontkoppelingsmembraan na het aanbrengen niet te perforeren of te beschadigen
  • herneem de reeds aanwezige dilatatie- of constructievoegen in het ontkoppelingsmembraan en het tegelwerk
  • voorzie randisolatie van 8 mm
  • voorzie om de 30 m² verdelingsvoegen in het tegelwerk en laat de verdelingsvoegen overeenkomen met de oude voegen
  • voorzie steeds tegels die niet gevoelig zijn aan vorst en specifiek voor buitengebruik zijn
  • gebruik bij het plaatsen van natuursteen steeds een witte tegellijm
  • raadpleeg de diagnose van de ondergrond en de productfiche van de gebruikte producten

Vind al onze producten bij jou in de buurt in één van onze verkooppunten