Een balkon of een buitenterras waterdicht maken en betegelen

Balkons en buitenterrassen zijn vaak onderhevig aan belangrijke en strenge thermische eisen. Om de duurzaamheid van het tegelwerk te verzekeren, moet de uitvoering van het tegelwerk in de meest optimale omstandigheden gebeuren

Technische moeilijkheden

1. Klimatologische omstandigheden

Klimatologische invloeden (regen, vorst, zon) onderwerpen de tegels, de kleefmortel, de voegen en de ondergrond aan permanente dimensionale vervormingen. Deze materialen zetten nl. niet op dezelfde manier uit en het tegelwerk kan barsten en zelfs loskomen wanneer de uitzetting verhinderd wordt

2. Waterinfiltraties

Regenwaterplassen, soms gepaard gaand met vorst, kunnen op termijn infiltreren in de vloeropbouw en, na verloop van tijd, het loskomen van de tegels veroorzaken, zeker wanneer de voegen tussen de tegels niet waterwerend zijn

3. Slijtage

In oude bouwen kan het gebruik en de natuurlijke slijtage van de materialen de waterdichtheid van een balkon of een terras schaden en aanleiding geven tot infiltratie van water waarvan de oorsprong soms moeilijk te lokaliseren is

Oplossing : Ontkoppelen en waterdichten

Ontkoppelen :

Om de spanningen tussen de ondergrond en de tegels maximaal te neutraliseren, zal het aanbrengen van een ontkoppelingsmembraan noodzakelijk zijn om deze spanningen (bvb. veroorzaakt door de krimp van de dekvloer, …) beter te overbruggen en niet over te dragen naar het tegelwerk

Waterdichten :

De waterdichtingsfunctie van dit membraan zal het tegelwerk eveneens beschermen tegen vocht, zal de waterdoorstroming vermijden, en zal de beschadiging van balkons en terrassen verhinderen

Om een duurzame betegeling te bekomen, dient men :

 • een perfect stevige en stabiele ondergrond te hebben, met een helling van minstens 1,5% die een voldoende afwatering geeft
 • de ondergrond te ontkoppelen en waterdicht te maken met een ontkoppelings- en waterdichtingssysteem zoals webersys flex roll
 • een dubbele verlijming (100% lijmoverdracht) van de tegels met een vervormbare tegellijm (C2S) te voorzien
 • de tegels te voegen met een waterwerende voegmortel type weberjoint flex (min. voegbreedte 5 mm), ontkoppeld van harde verticale oppervlakken
 • de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met de siliconenvoeg weberseal S op te kitten

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan

webersys flex roll

 1. Voorbereiden van de ondergrond

  • reinig de ondergrond 
  • controleer de stevigheid en de cohesie van de ondergrond met de hamer
  • ga op een oude tegelvloer de hechting van de bestaande bekleding na
  • herkleef holklinkende tegels of vul de gaten met weberrep beton of weberfloor 4040 op
  • vul belangrijke oneffenheden met weberrep beton op
  • plaatselijke oneffenheden tot 10 mm kunnen met de gekozen tegellijm opgevuld of uitgevlakt worden
  • ga het bestaan van een helling van min. 1,5% (1,5 cm/m) na. Breng anders met weberchape CBI of weberchape express (min. dikte voor hechtende chape : 20 mm) op niveau, na aanbrengen van de geschikte grondlaag. Laat minimum 12 uren drogen
  • verwijder sporen van onderhoudsproducten, vet, oliën en cementmelk. Spoel en laat drogen
  • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
  • breng op zeer poreuze ondergrond de grondlaag weberprim tac aan
 2. Verlijmen van het membraan

  • breng een laag webercol aquaflex, webercol plus comfort of webercol plus aan, met een getande spaan van formaat 4 x 4 x 4 mm
  • knip de stroken webersys flex roll op voorhand op maat
  • plaats de stroken webersys flex roll (gele zijde naar boven gericht) boord tegen boord (met naden) rimpelvrij in de verse kleefmortel, bij voorkeur in de richting van de stroming van het water
  • druk de stroken nauwkeurig met de gladde kant van de getande spaan of met een platte spatel aan, om een lijmoverdracht van 100% te bekomen met de achterzijde van de stroken
  • vermijd de vorming van luchtbellen
  • plaats de stroken tot de aansluiting van de afwerkingsprofielen op de balkon- of terrasboord
 3. Behandeling van de naden

  • verlijm de waterdichtingsband webersys flex band met de gebruikte tegellijm op de webersys flex roll stroken
  • druk de waterdichtingsband webersys flex band in de verse tegellijm aan
  • strijk met een klein truweel glad
 4. Afwerking van de boorden

  • bevestig de afwerkingsprofielen
  • ontrol het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll tot aan de aansluiting van het afwerkingsprofiel en verlijm met de gebruikte tegellijm
  • voer de aansluiting tussen het membraan en het afwerkingsprofiel uit door webersys flex band overlappend met weberepox easy te verlijmen
 5. Behandelen van de uitzetvoegen en de hoekaansluitingen

  • knip de strook webersys flex roll ter hoogte van de uitzetvoegen af
  • maak in de uitzetvoeg een lus met de waterdichtingsband webersys flex band (een vouw laten volgens de ingecalculeerde uitzettingen)
  • werk in de plooi onderaan een rondschuim aangepast aan de diameter type Otto Rondsnoer PE in
  • bedek de uitzetvoeg opnieuw met de waterdichtingsband webersys flex band en verlijm met dezelfde tegellijm
  • kit, eens de tegels geplaatst zijn, de uitzetvoeg met de siliconenkit weberseal S op
  • werk de hoekaansluitingen (aansluiting muur/vloer) met webersys flex band af, door deze met de gebruikte tegellijm op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll te verlijmen
  • strijk met een klein truweel glad
  • verlijm ter hoogte van de binnen- en buitenhoeken de voorgevormde hoeken webersys dry corner I en webersys dry corner O met de gebruikte tegellijm op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll
  • strijk met een klein truweel glad
 6. Behandelen van de vloeraflopen en leidingen

  • ter hoogte van de vloeraflopen (met een verlengstuk en met vaste of afneembare verbinding) :
   • verlijm, na het uitsnijden van de gewenste buitendiameter van de vloeraflopen in het membraan, het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll met de gebruikte tegellijm rond de afvoer
   • werk met een klein truweel in
   • verlijm de afvoermanchette webersys dry tube 100-130 mm met weberepox easy op de vaste verbinding en dus ook op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll. Laat drogen
   • schroef vervolgens de afneembare verbinding op de vaste verbinding vast
   • verlijm de aangrenzende strook webersys flex roll tot op min. 20 cm van de vloerafloop
  • ter hoogte van de leidingen :
 7. Verlijmen en voegen van de tegels

 8. Aanbevelingen

  • gebruik webersys flex roll uitsluitend met alle andere producten in het systeem
  • breng webersys flex roll niet aan op bevroren ondergrond, in volle zon, op een aan wind blootgestelde ondergrond, op warme ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren
  • let erop het membraan webersys flex roll na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren
  • het maximale tegelformaat wordt in de technische productfiche van de tegellijmen vermeld
  • bescherm het tegelwerk 24 u tot 48 u na de plaatsing tegen regen
  • herneem uitzettings- en verdelingsvoegen in het tegelwerk
  • raadpleeg de diagnose van de ondergrond en de technische productfiches van de gebruikte producten 
  • kies bij het aanbrengen van webersys flex roll de tegellijm afhankelijk van de ondergrond

Vind al onze producten bij jou in de buurt in één van onze verkooppunten