De mooiste definitie van duurzaamheid

Weber Belgium

Als je aan 10 mensen vraagt wat duurzaamheid betekent, zal je 10 verschillende antwoorden krijgen. Bij Weber houden we van deze definitie : eigenschap om lang goed te blijven of te blijven bestaan. Deze gedachte beperkt zich immers niet tot slechts één dimensie van duurzaamheid, met name de ecologische (zoals vaak het geval).

Bij elke ontwikkeling, achten wij het onze taak om verschillende dimensies in rekening te nemen :

  • Welke impact heeft het maken van onze producten, van grondstof tot afgewerkt product, op onze dichte omgeving en het milieu? Hoe krijgen we de grondstoffen op een zo slim mogelijke manier tot bij ons en de afgewerkte producten op de werf (slim in de zin om het aantal transportbewegingen zo veel mogelijk te beperken in het kader van CO2-uitstoot, maar ook om zo min mogelijk hinder te creëren voor de inwoners van Grimbergen)? Hoe gaan we onze producten verpakken teneinde de afvalberg te reduceren?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze producten het lichaam (dat nog lang mee moet gaan en waarvoor dus zorg gedragen dient te worden!) van onze magazijniers en klanten zo min mogelijk belasten?
  • Eens verwerkt, zullen onze producten de tand des tijds doorstaan?
  • Stellen onze innovaties onszelf en onze klanten in staat om te groeien en te blijven bestaan?

We bespreken het eerste punt hieronder : de initiatieven die we nemen op vlak van productie en transport. In een toekomstig artikel zullen we de andere dimensies bespreken.

Ook onrechtstreeks kan je bijdragen tot minder CO2

Bij de bedenking hoe je minder CO2 kan uitstoten, wordt in eerste instantie gedacht aan de rechtstreekse initiatieven. Als fabrikant van industriële mortel waarvan cement een hoofdingrediënt is, hebben we echter ook onrechtstreeks een aandeel in de hoge CO2-uitstoot die met de productie van cement gepaard gaat. Waar mogelijk echter, proberen we cement te vervangen door alternatieve grondstoffen zoals bijproducten uit de staalindustrie en gecalcineerde klei.

Verpakkingsvrije bouwmaterialen

Ook op het vlak van afval, beperken we de impact op onze omgeving. De restproducten, afkomstig van de productie van onze tegellijmen en constructiemortels, worden maximaal gerecycleerd. Het omschakelen van onze verpakkingen van papier naar plastic, maakt dat deze eveneens gemakkelijk en volledig gerecycleerd kunnen worden, hoe onlogisch het ook klinkt. Door een groot deel van onze producten in silo aan te bieden, worden lege verpakkingen op de werf zelfs volledig vermeden.

Eén boot vervangt 65 vrachtwagens

Andere inspanningen situeren zich op gebied van transport : door onze leveringen te groeperen en te combineren met het afhalen van grondstoffen voor onze productie, vermijden we onnodige kilometers. Zand, één van onze belangrijkste grondstoffen, wordt trouwens per boot op onze site aangeleverd. Wetende dat één transport per boot overeen komt met 65 vrachtwagentransporten, leggen we hierdoor een pak minder druk op het wegennet en onze buren.