weberflevo OGV

Weber Belgium

Verpakking

  • 5 l

Ondergrondversterker voor het versterken van niet samenhangende ondergronden

Bouwmaterialenhandel
  • wachttijd tussen 2 lagen : nat in nat aanbrengen
  • droogtijd : 24 uur
deze tijden gelden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of bij tocht
  • 1-component, met een zeer groot indringingsvermogen 
  • Waterdun en reukloos
  • Thermisch hoog belastbaar en blijvend dampopen
  • gebruik weberflevo OGV niet : 
    • op vochtige ondergronden

Tutorials en video's