Steunmuren waterdicht maken

Een ondergrondse muur bestaande uit gewoon metselwerk kan onmogelijk op termijn een voldoende afdichting bieden tegen waterdoorsijpeling. Het opgehoopte water zal na verloop van tijd problemen veroorzaken

Technische moeilijkheden

1. Opstapeling water

Afhankelijk van de grootte en de geometrie van de ondergrondse muren kan er zich een aanzienlijke massa water opstapelen die een grote druk uitoefent op deze muren

2. Druk door het water

Metselwerk bestaande uit betonblokken is poreus van structuur en weerstaat niet aan de druk uitgeoefend door het water

3. Kwetsbare plaatsen

De voegen en de aansluitingen van het metselwerk met de vloer, het plafond of andere verticale gedeelten zijn kwetsbare plaatsen m.b.t. waterinsijpeling. Hetzelfde geldt voor de afdichting ter hoogte van de doorgangen van leidingen

Waterdichting in combinatie met drainagewerken

Het aanbrengen van een waterdichting in combinatie met drainagewerken is noodzakelijk :

 1. Een verticale drainage (prefab of kiezel) in het geval van een weinig doorlaatbare bodem, voert het water af en neemt de druk van het water weg
 2. Het water dient steeds afgevoerd te worden via een hiertoe voorziene afvoerbuis in combinatie, indien nodig, met horizontale afvoergoten
 3. De waterinsijpeling wordt verhinderd in het geval van nieuwbouw door aan de zijde waar de aanaarding komt weberdry cemseal of weberdry cem aan te brengen. In de andere gevallen deze mortels aanbrengen aan de zichtbare zijde

Vlakke ondergrond met gevulde voegen

 1. Voorbereiding

  • controleer de goede plaatsing en werking van de drainagebuizen en afvoerbuis
  • voer een hoekafronding uit met weberdry cem of weberdry cemfast, teneinde de continuïteit en de goede aansluiting van de waterdichtingslaag in de hoeken (horizontaal en verticaal) te verzekeren
  • vul de voegen op
  • vergroot openingen ter hoogte van de wateraanvoer tot een sectie van minimum 3 x 3 cm
  • dicht de opening met de zeer snelle afdichtingsmortel weberrep chrono of weberrep fast af
 2. Aanbrengen

  • bevochtig het metselwerk vooraf overvloedig
  • breng de mortel weberdry cemseal met een borstel of spaan gekruist in 2 lagen aan
  • de minimale dikte dient overal 2 mm te zijn

Ondergrond met onregelmatigheden

 1. Voorbereiden

  • controleer de goede plaatsing en werking van de drainagebuizen en afvoerbuis 
  • voer een hoekafronding uit met weberdry cem of weberdry cemfast, teneinde de continuïteit en de goede aansluiting van de waterdichtingslaag in de hoeken (horizontaal en verticaal) te verzekeren
  • vul de voegen op
  • vergroot openingen ter hoogte van de wateraanvoer tot een sectie van minimum 3 x 3 cm
  • dicht de opening met de zeer snelle afdichtingsmortel weberrep chrono of weberrep fast af
 2. Aanbrengen

  • breng weberdry cem of weberdry cemfast in één of meerdere lagen met de plakspaan op het oneffen oppervlak aan volgens de verwerkingsvoorschriften
  • vlak met de regel of het pleistermes uit
  • laat weberdry cem of weberdry cemfast aantrekken en werk verder af met een holle PVC-spaan of een polystyreenspaan
  • de laag dient overal een minimale dikte van 5 mm te hebben onafgezien van het product
  • de producten laten zich ook machinaal aanbrengen

Vind al onze producten bij jou in de buurt in één van onze verkooppunten