Tegels, een aparte en duurzame gevelbekleding

Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie wordt tegenwoordig vaak geopteerd voor een gevelopbouw met isolatie via de buitenzijde van een gebouw. Het verlijmen van tegels op de isolatielaag, is dan ook in volle evolutie. Het levert niet alleen een aparte gevellook op, maar ook technische en energetische voordelen.

Om het risico op loskomen en vallen van de tegels te vermijden, is het belangrijk om de juiste werkwijze en geschikte producten toe te passen.

 • Project :
  Gevel
 • Type gebouw :
  Woning
 • Bouwjaar :
  2022
 • Uitvoerder :
  Aannemers Hugo Van den Acker en Tom Goossens
 • Voorschrijver :
  Architectenbureau sculp.IT architecten

Verlijmen

Een goede verlijming start met een goed voorbereide ondergrond : een droge ondergrond (met een maximum vochtpercentage van 1,5) die voldoende vlak is. De minimum hechtsterkteprestatie op de bouwplaats is bepaald op 0.8 N/mm². Dit betekent dat de lijmkeuze een grote rol speelt en dubbele verlijming om 100% lijmoverdracht te garanderen. Ook andere punten, zoals de ‘open tijd’ van de kleefmortel (bij lijm die te lang ‘open’ staat, kan velvorming op de lijmrillen ontstaan, waardoor onthechting kan ontstaan), moeten extra aandacht krijgen, te meer omdat de gevolgen van onthechting groot kunnen zijn.

Ook de prestaties van de harde bekleding (bv. vorstbestendigheid) mag niet uit het oog verloren worden. Het is sterk aangeraden om tegels te gebruiken met een minimale lichtreflectiewaarde (LRV-waarde) van 20%, een vochtopname aan de bovenzijde kleiner dan 0,05% en aan de onderzijde kleiner of gelijk aan 0,3%. Het maximum tegelformaat op een gevelisolatiesysteem is 30 cm x 40 cm om de dampopenheid van het systeem te kunnen garanderen. Op andere ondergronden, waar de dampopenheid geen rol speelt, is het maximum formaat 60 cm x 60 cm. Het gewicht van de tegels mag nooit 60 kg/m² overschrijden.

Bij het bekleden van de gevel dient altijd aandachtig gekeken te worden naar de constructievoegen, die van de ondergrond overgenomen moeten worden, en de verdelingsvoegen om de oppervlaktes te beperken tot 9 m² (3 m x 3 m). De opvulling van deze voegen gebeurt met specifieke profielen of d.m.v. opkitten.

De tegels kunnen in elk mogelijk verband geplaatst worden en in een combinatie van verschillende groottes worden toegepast.

Voegen

In verband met de waterdampdoorlaatbaarheid van het buitengevelisolatie systeem, dient het totale voegoppervlak tenminste 7 tot 10% van het totale betegelde oppervlak te bedragen. Gezien de voegen onderhevig zullen zijn aan zware fysische en mechanische belasting, moet ook hierbij een weloverwogen productkeuze gemaakt worden. Om een duurzaam resultaat te bekomen, dienen de uitzet- en verdelingsvoegen gerespecteerd te worden en alle tegelranden van de laatste rij beschermd met rand- en hoekprofielen.