Tegels plaatsen op vloerverwarming

De vloerverwarming onderwerpt de betegelde oppervlakte aan zware beproevingen die te wijten zijn aan de uitzetting en de krimp van de ondergond, die ofwel drukspannigen in het tegeloppervlak ofwel trekspanningen in de voegmortel veroorzaken. Het gebruik van hoogperformante tegellijmen en voegmortels is dus noodzakelijk om een duurzame kwaliteit van het tegeloppervlak te bekomen

Technische moeilijkheden

1. Verdelings- en uitzettingsvoegen

 • verdeel de dekvloer in vlakken van max. 40 m² (met een maximale lengte van 8 lopende meter). De uitvoering van de dekvloeren met vloerverwarming dient conform te zijn aan de voorschriften van de dekvloerfabrikanten, de fabrikanten van de vloerverwarming en/of de Technische Voorlichtingen TV 179, TV 189 en TV 193 van het WTCB
 • breng een soepele uitzettingsvoeg (randvoegen) van minimum 10 mm dikte aan tegen de verticale oppervlakken (muren, kolommen, …) 

2. Uitharding en opstart

 • laat de dekvloer 1 week per cm dikte drogen, met een minimale droogtijd van 28 dagen, vooraleer deze geleidelijk op te warmen (5°C per 24 uur). Voer minimum 3 volledige cycli (opwarmen/afkoelen) uit, vertrekkende van de laagste tot de maximale werkingstemperatuur. Houdt deze minstens 3 dagen aan
 • laat de terugkeer naar de begintemperatuur eveneens systematisch gebeuren
 • schakel de vloerverwarming 48 uur vóór het plaatsen van de tegels uit en dit tot de volledige droging van de betegelde oppervlakte (min. weken waarvan 48 uur na het voegen) teneinde de kwaliteit van alle gebruikte producten te behouden

Flexibele tegellijm en voegmortel

Voor het betegelen en voegen op vloerverwarming (warm water of elektrisch) is het noodzakelijk om met flexibele producten te werken die de dimensionele schommelingen en de bewegingen in de ondergrond deels kunnen opvangen. Het maximaal toegelaten tegelformaat wordt bepaald door de gebruikte tegellijm

 1. Voorbereiden van de ondergrond

  • controleer de stevigheid en de cohesie van de dekvloer
  • oneffenheden mogen niet groter zijn dan 3 tot 4 mm onder de regel van 2 m
  • vlak plaatselijke oneffenheden tot 10 mm tenminste 48 uren vóór het verlijmen met webercol plus 3D uit
  • reinig vóór het betegelen zorgvuldig en ontstof door stofzuigen
  • breng bij zeer poreuze ondergronden de grondlaag weberprim tac aan. Laat 1 tot 4 uren drogen
 2. Verlijming

  • gebruik webercol XXL, webercol plus comfort of webercol plus voor het plaatsen van de tegels
  • breng de homogeen aangemaakte tegellijm in een regelmatige laagdikte aan
  • kam met een getande spaan met vierkante tanden 9 x 9 x 9 mm (voor middelgrote tegels) of een getande halve maan spaan (voor grote tegels) uit. Regel de zetdikte
  • breng, naargelang het werk vordert, de tegels aan en druk goed aan
  • pas dubbele verlijming toe om een volledige overdracht van de kleefmortel te bekomen
  • voorzie een randvoeg van 10 mm tussen de verticale oppervlakken (muur, kolommen, vaste elementen) en de laatste rij tegels
  • voorzie een voegbreedte tussen de tegels van min. 5 mm
  • opgelet : voor een nog veiligere plaatsing, is het aangeraden vóór het verlijmen van de tegels op vloerverwarming in het algemeen, het flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels webersys flex roll te gebruiken
 3. Voegen

  • vul de voegen minimum 24 uren na het betegelen met weberjoint flex of webercolor premium op
  • respecteer tijdens het voegen de uitzet- en verdelingsvoegen
  • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met de siliconenvoeg weberseal S op
 4. Aanbevelingen

  • herneem uitzet- en verdelingsvoegen in het tegelwerk
  • raadpleeg de diagnose van de ondergrond en de technische productfiches van de gebruikte producten
  • zet de vloerverwarming verplicht stop tijdens het betegelen en minimum 7 dagen daarna. Het systeem mag vervolgens op laag regime werken (op een temperatuur van 5 tot 10°C). Wacht dan minstens 3 weken alvorens de vloerverwarming naar normaal regime te brengen (met stappen van 5°C per dag)
  • voorzie bij het plaatsen van tegels in halfsteenverband op vloerverwarming vooraf steeds het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll

Vind al onze producten bij jou in de buurt in één van onze verkooppunten