Kinderen geven kleur aan bouwwerven met de silo’s van Weber

Weber zette de kinderen van haar werknemers aan het kleuren om de mooiste invulling te geven aan de 3 vooropgestelde onderwerpen die hun boodschap moest illustreren

Weber silo's met kindertekeningen

Een silo vergemakkelijkt het werk van de aannemer door het kant en klaar aanleveren van de metselspecie, én hij zorgt voor een stuk minder bouwafval. Het leek Weber een goed idee om de functie en voordelen van onze silo’s uit te breiden en ze een extra boodschap te laten brengen, nl. dat we, naast metselmortel, nog andere oplossingen bieden voor de bouw zoals tegellijmen en -voegen, waterdichtingsproducten enz., maar vooral dat de gebouwen die we vandaag zetten, ook voor de volgende generatie(s) moeten dienen. Een reden voor Weber om die volgende generatie bij ons project te betrekken en de kinderen van de werknemers aan het kleuren te zetten... 

Als je eens rond kijkt op de bouwprojecten in je regio, spot je ongetwijfeld hier en daar een cylindervormige mastodont op 4 poten : een silo met metselmortel of andere mortel. Ten eerste vergemakkelijkt zo’n silo het werk van de aannemer die zijn metselspecie niet zelf moet aanmaken, maar deze kant en klaar aangereikt krijgt. Ten tweede, en in het voordeel van iedereen, zorgt hij voor een stuk minder bouwafval. Het leek ons als fabrikant van industriële mortels een goed idee om de functie en voordelen van hun silo’s uit te breiden en ze te gebruiken om een dubbele boodschap te brengen. Deze luidt dat het bedrijf, naast metselmortel, andere oplossingen biedt voor de bouw zoals tegellijmen en -voegen, waterdichtingsproducten enz., maar vooral dat de gebouwen die we vandaag zetten, ook voor de volgende generatie(s) moeten dienen. Een reden voor Weber om die volgende generatie bij ons project te betrekken…

Ontdek het andere Weber nieuws