Eerste levering Weber producten per boot

Door onze producten per boot te leveren, kunnen we heel wat vrachtwagentransporten vermijden. Bedankt Youbuild - Mpro om dit samen met ons te verwezenlijken en daardoor een pak minder druk op het wegennet en onze buren te leggen.

Eerste levering Weber producten per boot