Het Volk

La construction de 7 maison neufs

 • Projet :
  Maisons neufs
 • Type de bâtiment:
  Résidentiel
 • Propriétaire:
  Kleine Landeigendom Het volk
 • Entrepreneur / applicateur:
  Damman
 • Prescripteur :
  Kleine Landeigendom Het volk

In het kader van het stadsvernieuwingsproject Trefil Arbed in Gentbrugge werd het deelgebied tussen de Edmond Blockstraat, de Kerkstraat en de V. Evrardlaan ingevuld met woningen, waaronder 7 sociale koopwoningen.

De woningen staan in de rij en werden identiek geconcipieerd. Op die manier vormen ze één bouwblok, waardoor  de kostprijs van de woningen gedrukt kon worden. Om te verhinderen dat het bouwblok een monotoon zou worden, werden kleine variaties aangebracht in de voorgevel. Iedere inkompartij, die deels inspringt t.o.v. het gevelvlak in hoofdzaak opgetrokken in een bruine gevelbaksteen, krijgt een andere kleur. Daarenboven worden, variërend over de 7 woningen, enkele ramen voorzien van een omkadering in aluminium, gemoffeld in hetzelfde kleur als de inkompartij van de desbetreffende woning. Op die manier krijgt iedere woning een eigenheid en een zekere herkenbaarheid voor de bewoners. Het geeft ook een speelse toets aan de voorgevel en doorbreekt het monotone karakter van een identieke huizenrij.