weberflevo ogv

New Product
weber flevo OGV ondergrondversterker

Ondergrondversterker voor het versterken van niet samenhangende ondergronden

Verpakking

  • 5 l

Te weten alvorens toe te passen

  • wachttijd tussen 2 lagen : nat in nat aanbrengen
  • droogtijd : 24 uur
deze tijden gelden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of bij tocht

Kenmerken en voordelen

  • 1-component, met een zeer groot indringingsvermogen 
  • Waterdun en reukloos
  • Thermisch hoog belastbaar en blijvend dampopen

Gebruikslimieten

  • gebruik weberflevo OGV niet : 
    • op vochtige ondergronden