webercel prefab

Weber belgium

Vulmortel voor holle ruimten, naden en deurkasten

Verpakking

  • 25 kg

Documentatie en brochures

Te weten alvorens toe te passen

  • levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
  • Gebruikslimieten

  • gebruik webercel prefab niet : 
    • als constructieve toepassing voor openingen breder en dieper dan ± 10 cm op cellenbeton

    Dit product is geschikt voor volgende projecten