weberretardateur monocouche

Weber belgium

Vloeibare vertrager voor pleisters

Documentatie en brochures

Te weten alvorens toe te passen

  • gebruikstemperatuur : maximum +30°C
  • overschrijd de aanbevolen verhouding
  • Kenmerken en voordelen

    Vergemakkelijkt het werken in warme periodes

    Gebruikslimieten

  • de toepassingslimieten van het mengsel (monocouche-pleister + weberretardateur monocouche) zijn identiek aan deze van de gebruikte Weber-monocouche-pleister
  • Dit product is geschikt voor volgende projecten