Geen valse start

valse start zwemmer

Zonder het ‘eindproduct’ te kunnen zien, legt een bouwheer zijn vertrouwen (en geld) in een bouwonderneming. Hij verleent opdracht voor de bouw van zijn huis of ander bouwproject, waarvan de realisatie aan veel onzekerheden onderhevig is. Zijn de materialen geschikt? Worden ze correct toegepast? Het zijn slechts een paar voorbeelden. De verantwoordelijk ligt echter niet louter bij de bouwonderneming…

Een bouwonderneming koopt zijn materialen bij een fabrikant of bouwmaterialenhandelaar (die op zijn beurt bij een fabrikant aankoopt). Daar begint het bij. Het is dus in de eerste plaats de taak van de fabrikant om volledige informatie te verstrekken over wat hun materialen of producten kunnen. Daar hoort ook bij wat ze niet kunnen!

Het is een must dat alle relevante gegevens over de producten, inclusief de gebruikslimieten, opgenomen worden in de technische fiches. Om een juist en veilig gebruik te stimuleren, helpt een stap voor stap-beschrijving van hoe ze toegepast moeten worden. Dit vermijdt twijfels en leidt tot aangename samenwerkingen waarbij iedere partij zich gerust voelt.