weberflevo OGV

Weber belgium

Verpakking

  • 5 l

weberflevo OGV is een ondergrondversterker voor het versterken van niet samenhangende ondergronden zoals sterk verzande cementgebonden dekvloeren, beton en slechte muren. Geschikt voor het voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals kalkzandsteen

Bouwmaterialenhandel
  • wachttijd tussen 2 lagen : nat in nat aanbrengen
  • droogtijd : 24 uur
deze tijden gelden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of bij tocht
  • 1-component, met een zeer groot indringingsvermogen 
  • Waterdun en reukloos
  • Thermisch hoog belastbaar en blijvend dampopen
  • gebruik weberflevo OGV niet : 
    • op vochtige ondergronden

Tutorials en video's