Tegels of steenstrips plaatsen op buitengevelisolatie

Het aanbrengen van tegels of steenstrips betekent dat de buitengevelisolatie belast wordt met een extra gewicht. Daarom moet deze isolatie een zekere dichtheid hebben. Bij het verlijmen van tegels of steenstrips op buitengevelisolatie raden wij aan gebruik te maken van XPS-isolatieplaten; Ongeacht het type isolatieplaten, adviseren wij ten allen tijde vooraf navraag te doen bij de fabrikant omtrent deze mogelijkheden

Technische moeilijkheden

Extra gewicht

Het aanbrengen van tegels of steenstrips betekent dat de buitengevelisolatie belast wordt met een extra gewicht. Daarom moet deze isolatie een zekere dichtheid hebben. Bij het verlijmen van tegels of steenstrips op buitengevelisolatie, raden wij aan gebruik te maken van XPS-isolatieplaten. Ongeacht het type isolatieplaten, adviseren wij ten allen tijde vooraf navraag te doen bij de fabrikant omtrent deze mogelijkheid

Tegels op buitengevelisolatie

 1. Aanbrengen isolatie

  • gebruik webertherm 301 voor het aanbrengen en het wapenen van de buitengevelisolatie, raadpleeg de technische productfiche
  • bevestig de isolatiepanelen altijd mechanisch met roestvrije (inox) pluggen. Voorzie voor het aanbrengen van de tegels, boven de zwevende delen (bvb. latei), een mechanische ondersteuning
 2. Verlijmen van de tegels

  • het is sterk aangeraden om tegels te gebruiken met een minimale lichtreflectiewaarde (LRV Waarde) van 20% en een vochtopname van < 0,05% aan de bovenzijde en van ≤ 0,3% aan de onderzijde. Contacteer in alle geval de tegelfabrikant om de goede compatibiliteit van de tegel met de buitengevelisolatie systeem te controleren
  • de te verlijmen ondergrond dient droog (max. vochtpercentage 1,5%), vlak, proper, stevig en zuiver te zijn
  • breng webercol XXL op de ondergrond aan
  • kam deze vervolgens in een gelijke laagdikte uit. Gebruik een aangepaste getande spaan, afhankelijk van het tegelformaat
  • druk de tegels goed aan om een volledige overdracht van de tegellijm te bekomen
  • controleer regelmatig de slijtage van de getande spaan en de volledige lijmoverdracht (100%) van de tegellijm op de rugzijde van de bekleding
  • verwerk de lijm in gepaste oppervlakken, om te voorkomen dat er verfilming (velvorming) op de lijmrillen ontstaat. Dit kan leiden tot onthechting

  Opgelet : Bij wind en warm weer, wordt de open tijd van de tegellijm verkort. Vermijd vocht, tocht en directe blootstelling aan zonlicht tijdens de verwerking en de afbinding

 3. Voegen van de tegels

  • in verhouding met de waterdampdoorlaatbaarheid van het buitengevelisolatie systeem, dient het totale voegoppervlak tenminste 7 tot 8% van het totale betegelde oppervlak te bedragen. Raadpleeg de richtlijnen van de fabrikant
  • verwijder vóór het opvullen van de voegen de tegellijm uit de voegen. Dit om een uniforme voegkleur te bekomen
  • voeg al naargelang het type tegel, het tegeloppervlak min. 24 uren na het betegelen met weberjoint flex of webercolor premium
  • respecteer de uitzet- en verdelingsvoegen
  • bescherm alle tegelranden van de laatste rij met rand- en hoekprofielen

Steenstrips op buitengevelisolatie

 1. Aanbrengen van de isolatie

  • gebruik webertherm 301 voor het aanbrengen en het wapenen van de buitengevelisolatie, raadpleeg de technische productfiche
  • bevestig de isolatiepanelen altijd mechanisch met roestvrije (inox) pluggen. Voorzie voor het aanbrengen van de tegels, boven de zwevende delen (bvb. latei), een mechanische ondersteuning
 2. Verlijmen van de steenstrips

  • start de verlijming van steenstrips bij de hoeken. De steenstrips mogen in verband gelijmd worden
  • de rugzijde van de steenstrips dient vóór de verlijming proper en vrij van stof te zijn
  • lijm de rugzijde van de steenstrips in en plaats ze in de lijm. Druk goed aan. Respecteer steeds een randvoeg van min. 5 mm
  • gebruik webercol XXL voor het verlijmen van steenstrips
  • voorzie een voegbreedte van minimum 5 tot 8 mm tussen de steenstrips
  • maak de voegen proper naarmate het werk vordert, om voldoende diepte en hechting voor de voegen te creëren 
  • laat de webercol XXL min. 24 uren drogen (afhankelijk van de weeromstandigheden)
 3. Voegen van de steenstrips

Aandachtspunten

 1. Dilatatievoegen

  • kit de aansluitingen aan kozijnen, de overige niet te isoleren bouwdelen, alsook binnen- en buitenhoeken met de siliconenvoeg weberseal S op
  • voorzie bij het aanbrengen van tegels op buitengevelisolatie horizontale en verticale verdelingsvoegen (min. 10 mm) in het tegelwerk. De plaats en de hoeveelheid verdelingsvoegen wordt bepaald door de lichtreflectiewaarde van de tegel. Deze waarde wordt opgegeven door de fabrikant van de tegel
  • bepaal hierna, in samenspraak met de fabrikant van de buitengevelisolatie, het aantal verdelingsvoegen
  • kit deze verdelingsvoegen met de siliconenvoeg weberseal S op
  • herneem steeds de bouwkundige dilataties in de ondergrond
  • kit deze voegen met de siliconenvoeg weberseal S op
  • voorzie steeds een dilatatie in de gevel wanneer deze uit verschillende materialen bestaat. Deze dilatatievoeg wordt aangebracht in de overgang tussen de verschillende materialen
  • het bepalen van de plaats waar de dilatatievoegen voorzien moeten worden en de hoeveelheid is projectspecifiek, en dient steeds in overleg met de fabrikant van de buitengevelisolatie en de fabrikant van de tegels of de steenstrips te gebeuren
 2. Aanbevelingen

  • het maximaal tegelformaat dient kleiner dan 900 cm² te zijn (dikte 7 tot 13 mm) met een maximale lengte van 600 mm. Contacteer de tegelfabrikant voor grotere formaten
  • het maximaal toegelaten gewicht van de tegels bedraagt 25 kg/m². Contacteer de tegelfabrikant voor grotere formaten
  • het maximaal gewicht van de steenstrips is afhankelijk van de richtlijnen van de fabrikant van de gevelisolatiepanelen
  • vermijd het plaatsen van tegels of steenstrips bij regen, wind, vorst en in volle zon
  • verlijm niet bij temperatuur lager dan +5°C (ook ’s nachts gedurende min. 7 dagen) en bij vochtige weeromstandigheden
  • bescherm de isolatie en het tegelwerk onder het maaiveld tegen waterinfiltratie door het aanbrengen van een geschikte bitumenemulsie
  • controleer steeds het goed plaatsen van de waterkering